NEDEN ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ ?

Merhabalar Sevgili Okuyucular,
IEEE Türkiye Sosyal Sorumluluk Projeleri Grubu olarak İş Sağlığı Ve Güvenliği konusunda farkındalık yaratmak adına “Neden Önce İş Güvenliği” başlıklı yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Son yıllarda oldukça gündemde olan ve olması gereken İş Sağlığı Ve Güvenliği tam olarak neymiş gelin birlikte bakalım.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR?
İş yerindeki fiziki çevre şartları, çalışma ortamı gibi sebeplerden ötürü işçilerin karşılaşabilecekleri sağlık sorunları ve mesleki sorunların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması için analizler ve çalışmalar yapılmasına İş Sağlığı ve Güvenliği denir.

İş sağlığı ve güvenliği konusu, işçinin sosyal anlamda da korunmasının gerekli olduğunu göz önünde bulundurur. Çalışanların sağlıklarını yalnızca psikolojik ve fiziksel olarak değil; sosyal olarak da en iyi seviyeye getirmeyi amaçlar. İşçi güvenliği; yaş, ırk veya cinsiyet ayrımı yapılmadan ortak şartlar sağlanmalıdır.

İş güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirlerle hem işçi, hem işletme, hem de iş yeri korunmuş olur.

İş Sağlığı Ve Güvenliği çalışmalarının amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Çalışanları Güvenliğini Sağlamak
 • Üretim Güvenliğini Sağlamak
 • İşletme Güvenliğini Sağlamak

PEKİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDEN ÖNEMLİDİR?
Son yıllarda yaşanan iş kazaları ve beraberinde getirdiği sakat kalma ya da ölüm sonuçlarından dolayı, oldukça önemli hale gelen iş sağlığı ve güvenliği konusu, toplumda da bir farkındalık yaratmıştır.Ayrıca halihazırda 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu bulunmaktadır.
NEDEN İŞ GÜVENLİK HİZMETİ ALMALISINIZ?

 • Bireyin en temel hakkı olan ‘Yaşama Hakkına’ saygı duyulması gerektiği için.
 • Şirkette çalışan işçiler ve aile fertlerine karşı her şeyden önce vicdani sorumluluk perspektifinde manevi yükümlülüğü olduğu için
 • Yasal olarak işveren ve vekili sorumluluğu çerçevesinde olduğu için
 • Üretimin, sunulan hizmetlerin kusursuz bir şekilde sürdürülebilmesi için
 • Üretimin, sunulan hizmetlerin sorunsuz devamı için
 • Avrupa standartlarında çalışma yürütebilmek için
 • Personelin moralinin düzgün olmasını sağlayarak yüksek performansta çalışma sağlanabilmesi için
 • Sağlıklı bir toplum ve güvenli yarınlar için

GELİN SİZLERLE BİRKAÇ İSTATİSTİK VERİSİ PAYLAŞALIM
SSK İstatistiklerine Göre Ülkemizde;

 • 2005 yılında 73.923 iş kazası olmuş, 519 kişi meslek hastalığına yakalanmıştır.1.096 kişi hayatını kaybetmiştir.
 • 2006 yılında 79.027 iş kazası, 574 meslek hastalığı ve 1601 ölüm.
 • 2007 yılında % 2 artış (80.602). Dikkat çekici nokta, meslek hastalığı sayısında görülen % 110’luk artıştır (1208).
 • 2008 yılında 72.963 iş kazası, 539 meslek hastalığı yaşanmıştır. Bunlar sonucu 866 ölüm olmuştur. • 2008 yılında iş kazası ve meslek hastalığı sonucu kaybedilen iş günü sayısı 1.865.115.

ÜLKEMİZDE HER GÜN;

 • 220 iş kazası olmaktadır (6,5 dakikada bir).
 • 4 kişi, iş kazası sonucu hayatını kaybetmektedir (6 saatte bir işçi).
 • 8 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir (3 saatte 1 işçi).

PEKİ BU KAZALAR NİYE BU DENLİ ÇOK VE ÖNLEMLER ALINMIYOR MU?

Devlet bu konunun önemine vararak 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununu çıkararak iş kazalarının önlenmesi amacı ile iş verenlere birtakım yükümlülükler getirmiştir
YASAYA GÖRE, İŞVERENLER;

– Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
– İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
– Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
– Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır,
– Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır,
– İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
– Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez.
Denilmektedir.

IEEE Türkiye Sosyal Sorumluluk Projeleri olarak bu gibi konularda farkındalık yaratmaya devam edeceğiz.

Bizi aşağıdaki bağlantılardan takip etmeyi unutmayın.
www.facebook.com/ieeeturkiyessp
www.instagram.com/ieeeturkiyessp
www.twitter.com/ieeeturkiyessp

Yazarlar;
Barış SARIGÖL IEEE Sakarya Üniversitesi Öğrenci Kolu SSP Temsilcisi
M.Tarık EYİNÇ IEEE Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Kolu SSP Temsilcisi
Nisa AKALIN IEEE Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğrenci Kolu SSP Temsilcisi

IEEE KOÇ SENİ TECHSUMMIT’E ÇAĞIRIYOR!

BioForm V “Bu Etkinlikte Yaşam Var!”